Crossing Borders: seminář Interpret Europe v Praze

28. březen 2017

Sdružení pro interpretaci místního dědictví ČR spolupořádá s organizací Interpret Europe 19. - 21. května vzdělávací seminář.

Pro Interpret Europe se jedná o nový formát vzdělávací akce, která má být každoroční komornější protiváhou tradiční velké mezinárodní konference (v roce 2017 proběhne v Inverness ve spolupráci s Association for Heritage Interpretation). Pro seminář zajišťujeme logistiku a odbornou exkurzi, Interpret Europe má na starosti program.

Program bude probíhat ve 4 větvích:

  • Akademické vzdělávání v oblasti interpretace v Evropě
  • Vzdělávací kurzy Interpret Europe
  • East - West - politiky a příležitosti interpretace, především ve východní Evropě - cílem je představit postkomunistické země jako nově otevřený obrovský trh v oblasti interpretace
  • Současné trendy v interpretaci

Seminář je samozřejmě otevřený i pro zájemce o interpetaci z ČR, ovšem za standarních cenových podmínek Interpret Europe. SIMID bohužel nezískal grant, který by podpořil účast tuzemských odborníků a zájemců na této akci evropského formátu. Je to škoda, protože akce se účastní evropské veličiny oblasti interpretace (Thorsten Ludwig - Německo, Michael Glen - UK, Steven Timoney - UK, Valya Stergioti - Řecko).

V případě zájmu o podrobnější informace se můžete obrátit na exekutivní tým semináře.