Kdo jsme

Sdružení pro interpretaci místního dědictví ČR bylo založeno v roce 2011 s cílem podporovat praxi, vzdělávání
a výzkum v oblasti interpretace místního dědictví v České republice. Interpretace místního dědictví
pomáhá návštěvníkům i místním obyvatelům vytvořit si hlubší vztah k významným místům, lidem,
předmětům a událostem. Tímto způsobem lze zvyšovat povědomí veřejnosti o hodnotě místního
dědictví a přispívat tak k jeho ochraně a udržitelnému rozvoji.

V čele SIMIDu stojí výkonný výbor ve složení Ing. Ladislav Ptáček, Blanka Mouralová, Mgr. et Mgr. Michal Medek, Mgr. Bára Dvořáková, Ing. Michal Skalka. Revizorem je Ing. Vojtěch Bajer.

 

 

 

Ústav pro interpretaci místního dědictví ČR, z.ú. vznikl v roce 2016 s cílem realizovat odborný výzkum v oblasti interpretace přírodního a kulturně-historického dědictví, vytvářet metodické materiály, odborné a popularizační publikace, analýzy, provádět školení, organizovat konference a další aktivity odborného charakteru. Ústav je otevřen spolupráci s podobně zaměřenými subjekty z ČR i zahraničí.

Ředitelem ústavu je Mgr. et Mgr. Michal Medek, předsedkyní správní rady Lenka Kopřivová a jejími členy RNDr. Blažena Hušková, Dalibor Naar, Mgr. Kristýna Pinkrová, a Ing. Ladislav Ptáček. Členy dozorčí rady se stali Mgr. Bára Dvořáková, Ing. Dalibor Kvita a Mgr. Olga Žampová.
Ústav pro interpretaci místního dědictví ČR, z.ú. je zapsaný ústav od 27.3.2017.

    

Stručná historie SIMID ČR

Na ustavující valné hromadě, která se uskutečnila v Brně (kavárně Academia) 22. září 2011 zakládající členové Mgr. Tomáš Růžička, Ing. Ladislav Ptáček a Ing. Zdenka Nosková schválili stanovy a zvolili výbor.

První valná hromada se uskutečnila 24. listopadu 2011 v centru Jezírko v Brně Soběšicích. Sdružení mělo 5 členů. V roce 2012 členové SIMID ČR vydali publikaci Jak pře(d)kládat svět, která navázala za metodiku interpretace zpracovanou v rámci projektu podpořeného MŽP ČR.

Druhá valná hromada proběhla 8. února 2013 v IS Stožec na Šumavě v rámci historicky 1. interpretačního výjezdu. Po ní sdružení registrovalo 15 členů.

Třetí valná hromada byla součástí 2. interpretačního výjezdu do Vsetína a konala se 22. 11. 2013. Byli přijati 3 noví členové, takže celkový počet členů dosáhl 18.

Čtvrtá valná hromada se uskutečnila v rámci 3. interpretačního výjezdu ve Slavonicích dne 15. 11. 2014. Počet členů se nezměnil.

Pátá valná hromada proběhla 16. 11. 2015 v rámci 4. interpretačního výjezdu, který hostil Kaprálův mlýn v Moravském krasu. Počet členů stoupl na 19. V souvislosti s novým občanským zákoníkem byly valnou hromadou přijaty nové stanovy a SIMID by přeregistrován jako Sdružení pro interpretaci místního dědictví ČR, z.s. Členové SIMID ČR připravili v roce 2015 sérii tří školení určených pro pracovníky domů přírody a dalších návštěvnických center v národních parcích a CHKO za účasti mezinárodních odborníků na interpretaci. Školení podpořilo MŽP ČR.

Šestou, tentokrát mimořádnou valnou hromadu SIMID přivítala 27. dubna 2016 Příbram, konkrétně Penzion U muzea. Důvodem jejího konání bylo především rozhodnutí o založení Ústavu pro interpretaci místního dědictví ČR. V průběhu roku 2016 SIMID ČR realizoval metodický projekt na podporu interpretace financovaný ze Švýcarských fondů v rámci programu FEOII.

Sedmá valná hromada se uskutečnila jako součást 5. interpretačního výjezdu dne 9. 12. 2016 v hotelu Maxim v Berouně. Počet členů stoupl na 20.

Na základě požadavku členů se na faře v Horním Maršově od 10. do 11. března 2017 konal první jarní, celkově 6. interpretační výjezd. K hlavním tématům diskusí patřily hledačky a jejich podpora, interpretační plán CHKO a plán činnosti.

Osmá valná hromada a 7. výjezd zavedly členy SIMIDu na východ republiky - do Rožnova pod Radhoštěm. Díky navázané spolupráci s Valašským muzeem v přírodě se část programu odehrávala v jeho expozicích a prostorách. Akce proběhla 12.-13. 1. 2018. Počet členů se nezměnil

Od 13. do 14. dubna 2018 se v Praze uskutečnil 8. interpretační výjezd spojený s prohlídkou expozic Národního zemědělského muzea a hledačky v okolí centra Tereza. Hlavními tématy diskuse byly expozice, hledačky a interpretační plány.

9. valná hromada a 9. výjezd SIMID zavítal od 9. do 10. listopadu 2018 do slunného Mikulova. Na programu byla prohlídka expozic Regionálního muzea Mikulov, interpretační burza, zhodnocení činnosti za uplynulý rok a plán na rok 2019. Počet členů dosáhl 24.

10. valná hromada a výjezd SIMID zamířil ve dnech 15.-16. března 2019 do Ostravy. Prošli jsme některé expozice v Dolní oblasti Vítkovic a naučnou stezku Landek, nechyběla interpretační burza, diskuse o činnosti a plánech na rok 2019. Počet členů vzrostl po květnovém kurzu interpretačního psaní CIW na 32.

V rámci 11. valné hromady a výjezdu navštívili členové SIMIDu od 22. do 24. listopadu 2019 Bečov nad Teplou. Měli jsme možnost projít si bečovský hrad a zámek s relikviářem sv. Maura, místní botanickou zahradu, proběhla interpretační burza v novém formátu pecha-kucha, čajovna a valná hromada, na níž jsme probírali činnost za rok 2019 a plány na rok 2020. Počet členů stoupl na 38.

12. valná hromada a výjezd SIMID se uskutečnila v Blatné od 26. do 28. června 2020. Kromě prohlídky města a městského muzea jsme se soustředili na hlavní bod programu, kterým byla společná diskuse nad strategickým plánem na další období. Vzhledem k omezením spojeným s covid-19 se další plánovaný výjezd a valná hromada do konce roku nepodařilo uskutečnit. Počet členů na konci roku 2020 činil 40.

13. valná hromada SIMID se poprvé uskutečnila elektronicky, 25. dubna 2021. Jarní 13. výjezd se uskutečnil ve Slavonicích  od 18. do 20. června 2021. Navštívili jsme společně Graselovy stezky na české i rakouské straně, v metodickém okénku jsme se zaměřili na kvalitativní výzkumy návštěvníků. Prohlédli jsme si jedinečnou vodní pilu v Penikově a zámek v Českém Rudolci.Podzimní, již 14. výjezd nás zavedl do Kuksu. Prohlédli jsme si venkovní trasu a diskutovali s jejím tvůrcem, prošli jsme se k Braunovu betlému a hospitalu a nakonec jsme vyzkoušeli únikové hry. Počet členů na konci roku 2021 dosáhl 43.

14. valná hromada proběhla elektronicky 9. dubna 2022 a byla dokončena osobně v rámci 15. výjezdu v Kroměříži. Ten se uskutečnil od 22. do 24. dubna 2022. Navštívili jsme Arcibiskupský zámek, Sallu terenu, Podzámeckou i Květnou zahradu a program jsme zakončili ve Zdislavicích u hrobky Marie Ebner-Eschenbach.