Kdo jsme

Sdružení pro interpretaci místního dědictví ČR bylo založeno v roce 2011 s cílem podporovat praxi, vzdělávání
a výzkum v oblasti interpretace místního dědictví v České republice. Interpretace místního dědictví
pomáhá návštěvníkům i místním obyvatelům vytvořit si hlubší vztah k významným místům, lidem,
předmětům a událostem. Tímto způsobem lze zvyšovat povědomí veřejnosti o hodnotě místního
dědictví a přispívat tak k jeho ochraně a udržitelnému rozvoji.

V čele SIMIDu stojí výkonný výbor ve složení Ing. Ladislav Ptáček (předseda), Ing. Dalibor Kvita, Mgr. et Mgr. Michal Medek, Mgr. Olga Žampová, Ing. Michal Skalka. Revizorem je Ing. Vojtěch Bajer.

 

 

 

Ústav pro interpretaci místního dědictví ČR, z.ú. vznikl v roce 2016 s cílem realizovat odborný výzkum v oblasti interpretace přírodního a kulturně-historického dědictví, vytvářet metodické materiály, odborné a popularizační publikace, analýzy, provádět školení, organizovat konference a další aktivity odborného charakteru. Ústav je otevřen spolupráci s podobně zaměřenými subjekty z ČR i zahraničí.

Ředitelem ústavu je Mgr. et Mgr. Michal Medek, předsedou správní rady Ing. Dalibor Kvita a jejími členy Ing. Michal Skalka, Ing. Kateřina Kočí, Mgr. Olga Žampová a Ing. Ladislav Ptáček. Členy dozorčí rady se stali RNDr. Blažena Hušková a Ing. Vojtěch Bajer.
Ústav pro interpretaci místního dědictví ČR, z.ú. je zapsaný ústav od 27.3.2017.

    

Stručná historie SIMID ČR

Na ustavující valné hromadě, která se uskutečnila v Brně (kavárně Academia) 22. září 2011 zakládající členové Mgr. Tomáš Růžička, Ing. Ladislav Ptáček a Ing. Zdenka Nosková schválili stanovy a zvolili výbor. První valná hromada se uskutečnila 24. listopadu 2011 v centru Jezírko v Brně Soběšicích. Sdružení mělo 5 členů. V roce 2012 členové SIMID ČR vydali publikaci Jak pře(d)kládat svět, která navázala za metodiku interpretace zpracovanou v rámci projektu podpořeného MŽP ČR. Druhá valná hromada proběhla 8. února 2013 v IS Stožec na Šumavě v rámci historicky 1. interpretačního výjezdu. Po ní sdružení registrovalo 15 členů. Třetí valná hromada byla součástí 2. interpretačního výjezdu do Vsetína a konala se 22. 11. 2013. Byli přijati 3 noví členové, takže celkový počet členů dosáhl 18. Čtvrtá valná hromada se uskutečnila v rámci 3. interpretačního výjedu ve Slavonicích dne 15. 11. 2014. Počet členů se nezměnil. Pátá valná hromada proběhla 16. 11. 2015 v rámci 4. interpretačního výjezdu, který hostil Kaprálův mlýn v Moravském krasu. Počet členů stoupl na 19. V souvislosti s novým občanským zákoníkem byly valnou hromadou přijaty nové stanovy a SIMID by přeregistrován jako Sdružení pro interpretaci místního dědictví ČR, z.s. Členové SIMID ČR připravili v roce 2015 sérii tří školení určených pro pracovníky domů přírody a dalších návštěvnických center v národních parcích a CHKO za účasti mezinárodních odborníků na interpretaci. Školení podpořilo MŽP ČR. Šestou, tentokrát mimořádnou valnou hromadu SIMID přivítala 27. dubna 2016 Příbram, konkrétně Penzion U muzea. Důvodem jejího konání bylo především rozhodnutí o založení Ústavu pro interpretaci místního dědictví ČR. V průběhu roku 2016 SIMID ČR realizoval metodický projekt na podporu interpretace financovaný ze Švýcarských fondů v rámci programu FEOII. Sedmá valná hromada se uskutečnila jako součást 5. interpretačního výjezdu dne 9. 12. 2016 v hotelu Maxim v Berouně. Počet členů stoupl na 20.