Projekty

SIMID se dlouhodobě snaží podporovat dobrou praxi a vzdělávání v oblasti interpretace. Dobré praxe u nás přibývá, ale stále je jí - ve srovnání například s Velkou Británií - jako šafránu. Proto jsme se rozhodli jsme se vydat se za hranice. Získali jsme podporu z programu Erasmus+, díky které můžeme vyslat naše členy a zaměstnance partnerských institucí inspirovat se na stáže a kurzy do zahraničí. Zahraniční mobility měly velký úspěch a postupně se šíříme nové zkušenosti a poznatky i u nás. Inspirace z toho, co nás v rámci mobilit oslovilo najdete například v příkladech dobré praxe na našem webu.

Jméno projektu: "Dary interpretace"
Doba trvání projektu: 1.9. 2018 - 30.6. 2020

Partneři projektu: Mendelova univerzita v Brně, Ústav pro interpretaci místního dědictví, Kaprálův mlýn, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR, z.s., Dům přírody Moravského krasu

O projektu:

Projekt vznikl na základě potřeb zapojených institucí (SIMID, muzea a další organizace), které vnímají potřebu inovovat svoji činnost a přizpůsobit svoji nabídku potřebám návštěvníků ve 21. století. Hlavním cílem je poskytnout zapojeným organizacím konkrétní podněty, konkrétní metody a nástroje k jejich rozvoji (capacity building) a vylepšit jejich činnosti v oblasti interpretace místního dědictví (zejména při přípravě nových expozic a programů pro návštěvníky).
Hlavní aktivitou jsou školení v zahraničí (realizované organizací Interpret Europe) a stínování v organizaci zabývající se interpretací ve Velké Británii.

Celkem proběhne 13 mobilit. A co si z nich odvezeme?

5 z nás se zdokonalí v interpretačním plánování (školení Certified Interpretive Planning), 4 nastoupí na cestu, jak se stát skvělými průvodci (školení Certified Interpretive Guide), Díky stáži v partnerské organizaci se mají 2 účastníci možnost seznámit se s interpretac ve Velké Británii.