Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví

28. leden 2019

Od školního roku 2019/2020 lze na Katedře dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK studovat v rámci navazujícího magisterského studia nový obor Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví. Jedná se o jednooborové studium, které bude připravovat edukátory, specialisty na tvorbu a realizaci vzdělávacích programů, jejichž cílem je rozvíjet kladný vztah všech generací ke kulturně historickému dědictví. Tento jednooborový studijní program nabízí kulturně historické, pedagogické a didaktické vzdělání; studentům poskytuje přehled o jednotlivých kategoriích hmotného i nehmotného kulturního dědictví, stejně jako o spektru historických a společenských věd zaměřených na různé aspekty odkazů minulosti. Součástí učiva jsou i základy hudební, výtvarné a dramatické výchovy, jejichž cílem je rozvíjení múzických schopností a dovedností. Studium též vytváří předpoklady pro rozvoj vědeckých kompetencí absolventů, zejména v oblasti kulturně historických a paměťových studií, mimoškolní a volnočasové pedagogiky.