TVORBA A HODNOCENÍ VÝSTAV, Domažlice 15. 6. V 13:00 AŽ 17. 6. V 16:00

8. květen 2022

Komise muzejních historiků AMG, ve spolupráci s Ústavem pro interpretaci místního dědictví ČR a spolkem Chodsko žije!, pořádá ve dnech 15. až 17. června 2022 odborný seminář na téma „Tvorba a hodnocení výstav a expozic“.

Cílem semináře je promyslet a prodiskutovat nejčastější a nejdůležitější výstup muzeí směrem k veřejnosti – výstavy a expozice. V jednotlivých blocích se budeme věnovat principům tvorby výstav, které naplňují poslání muzea a svou formou jsou přístupné laické veřejnosti. Praktická část semináře bude zaměřena na zásady, díky nimž mají návštěvníci šanci zábavnou a poutavou formou pochopit jedinečnost místa a identifikovat se s ním. V neposlední řadě se budeme věnovat rovněž hodnocení výstav, a to jak očima odborníků, tak i běžných návštěvníků.

Zváni jsou nejen muzejní historici ale i další pracovníci muzeí a galerií, studenti i všichni zájemci o problematiku muzejní a galerijní prezentace.

Podrobné informace zde.