Zvýšení odborné kapacity v oblasti interpretace jako nástroje ochrany přírody a osvěty veřejnosti

30. srpen 2016

Projekt v září 2016 končí. Co bylo jeho cílem? Především seznámit státní i nestátní ochranu přírody se standardními metodami tvorby a plánování interpretace používanými v zahraničí. Snažili jsme se přitom zúročit rozsáhlé know-how podložené desítkami let zkušeností i evaluačních výzkumů a přenést je do prostředí ČR. Doufáme, že to povede k nastavení standardů kvality interpretace, a že hodnota poměru ceny a kvality postupně dosáhne standardu běžného v zemích, kde se interpretace založená na solidních základech efektivní komunikace rozvíjí již řadu let. Zájemcům o tento nově se rozvíjející obor jsme chtěli zpřístupnit materiály, které jim pomohou zvýšit kvalitu jejich vlastních interpretačních projektů.

O čem projekt byl a proč jsme s ním přišli

Interpretace místního dědictví se zabývá způsobem, jak veřejnosti vhodně představovat přírodní i kulturně-historické bohatství: jak ovlivňovat jejich chování a vztah k místnímu dědictví, ale přitom zajistit, aby případný negativní vliv na okolní prostředí byl co nejmenší.

Především v anglosaských zemích se od 50. let 20. století vyvíjely metodiky, jejichž úkolem bylo stanovit, jak dosáhnout co nejlepší kvality interpretace. Ty byly postupně doplňovány na základě poznatků psychologie, teorie komunikace, marketingu a především řady evaluačních výzkumů, které prostřednictvím zpětné vazby ověřují funkčnost různých postupů a prostředků interpretace.

V České republice se zatím kvalitou interpretace zabývá hrstka odborníků, což je v příkrém rozporu s množstvím peněz investovaným do informačních tabulí, naučných stezek, expozic, brožurek, beetaggů, hledaček a dalších prostředků interpretace místního dědictví. Celkově u nás v tomto oboru bohužel značně zaostáváme. V praxi to vede k tomu, že jsou znovu a znovu používány metody a prostředky interpretace, jejichž účinnost byla v zahraničí dávno zpochybněna. Co vypadá lépe a moderně, nemusí vždy lépe fungovat. Proto je dobré poučit se z chyb, které už v zahraničí udělali jiní a inspirovat se jejich zkušenostmi. Postupně se i v České republice učíme interpretaci plánovat - a to je velký krok vpřed.

Některé výstupy projektu budeme zcela jistě používat po mnoho let a doufáme, že pomohou rozšířit řady kvalifikovaných tvůrců, zadavatelů i příjemců interpretace.
Co konkrétně projekt obsahoval?

  • dílny plánování interpretace v chráněných územích, kde v té době vznikaly interpretační plány
  • Letní škola interpretace, která proběhla ve spolupráci s celoevropskou síťovou organizací Interpret Europe a nabídla možnost absolvovat certifikované kurzy pro průvodce a školitele průvodců (CIG - Certified Interpretive Guide a CIGT - Certified Interpretive Guide Trainer); zároveň byla pro účastníky vynikající příležitostí vyměnit si zkušenosti a navázat spolupráci s kolegy ze 16 evropských zemí
  • webový portál Dobrá interpretace (na němž se teď nacházíte - tímto vás ještě jednou vítáme), který nabízí mimo jiné recenzované články a příklady z praxe
  • odborná knihovna, v níž jsme shromáždili základní tituly oboru interpretace a které jsou zájemcům o obor k dispozici (viz seznam titulů v sekci Zdroje informací na tomto webu)
  • čítanka klíčových textů oboru - nabízí stručný přehled základních titulů, které jinak v anglickém originále najdete i v knihovně
  • modelové intepretační plány - interpretační plán území (CHKO Brdy) a interpretační plán Domu přírody (Broumovsko)

Pokud máte o interpretaci zájem a chcete se o ní dozvědět víc, pevně věříme, že se vám to díky materiálům, které najdete na těchto stránkách, podaří. Měly by vám pomoci zorientovat se v metodické literatuře, seznámit se s tím, co dělá z interpretace dobrou interpretaci a navázat kontakty s lidmi, kteří stejně jako vy hledají nejen odpovědi na své otázky, ale také inspiraci.

 

Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.
Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.