Krajinou domova

Na dokumentárním cyklu Krajinou domova mě zaujala poetická forma vyprávění působící silně na emoce a využivající řadu interpretačních prostředků. Jednotlivé příběhy jsou tematicky jasně zaměřené a srozumitelně prezentují vzájemné souvislosti mezi krajinou a lidmi. V cyklu je zpracováno dvanáct krajin naší vlasti do osmi dokumentů. Dokumenty jsou podkresleny monumentální hudbou, která podtrhuje hrdost nad krásami naší krajiny.

Podrobnosti

1. Základní údaje

Název: Krajinou domova

Datum vzniku: 2016

Produkce: Česká televize v koprodukci Ministerstva životního prostředí ČR za finanční podpory Lesů ČR

Pořadem provází: Alois Švehlík, Jan Maxián

Režie: Petr Krejčí

Dramaturg: Milan Vacek

Hlavní kameraman: Michal Matuška

Hudba: Jan Maxián

Kreativní producent: Petr Kubica

Webové stránky: www.ceskatelevize.cz/porady/11042798844-krajinou-domova

Datum vložení příspěvku: prosinec 2016

Autorka příspěvku: Jitka Musilová

Zdroj fotografií: Krajinou domova

 

2. K čemu slouží?

Proč byla interpretace vytvořena? Jaké byly její cíle?

Jaké přesné cíle si stanovili tvůrci cyklu dokument se mohu pouze domýšlet. Myslím, že jedním z důležitých cílů bylo vzbudit u diváků pocit krásy a hrdosti na naši krajinu. V cyklu je zpracováno dvanáct krajin naší vlasti do osmi dokumentů. Přírodní a kulturní lokality, fenomény a jevy jsou představeny poetickou formou, využívají řady interpretačních prostředků, jak specifika naší přírody představit i široké veřejnosti. Vypráví o krajině. V příběhu vyzdvihuje její jedinečnosti, které propojuje vzájemnými souvislostmi. Představuje krajinu a její historii jako místo spoluutvářené přírodou a námi lidmi. Dokumenty jsou podkresleny monumentální hudbou, která podtrhuje hrdost nad krásami naší krajiny.

Zdroj: autorka příspěvku

 

3. Komu je interpretace určena?

návštěvníci ČR/ návštěvníci ze zahraničí/ rodiny z dětmi/ senioři/ školní skupiny.

Dokumenty jsou určeny široké veřejnosti dospělých, jsou dostupné v českém jazyce. Předkládají obecné informace jak laické veřejnosti, tak odkrývají zajímavé souvislosti odborné veřejnosti. 
Jsou velice dobře dostupné – cyklus byl odvysílán v České televizi a je také on-line dostupný na internetu.

Zdroj: autorka příspěvku

 

4. Hodnocení interpretace

Jak interpretace dokáže zaujmout, propojit fenomén s návštěvníkem a obsah s formou. Jak odhaluje zajímavosti, vybízí k zamyšlení, je úsporná ve výrazu…

Vyprávění probouzí emoce.

Hlavním interpretačním prostředkem jsou úchvatné záběry na krajinu doplněné poetickým vyprávěním o její jedinečnosti a vzájemné provázanosti živé i neživé přírody a působení nás, lidí.

Využívá se přirovnání

Skrytě je používáno přirovnání k vlastní zkušenosti návštěvníka („Teplické skály jako skalní Manhattan Evropy“, „skalní města jako pozůstatek po mořském dni – vykoupat bychom se zde ale nemohli“) a srovnávání („biotop pískovcové věže jako skalní zahrádka“, „v roklích panují stejné průměrné teploty jako na polárním kruhu“).

Důležité prvky jsou graficky zdůrazněny

Do krajiny jsou vkládány světelné linky upozorňující na útvary, o kterých se vypráví.

Vyprávění v souvislostech

V příběhu jsou zdůrazňovány vzájemné souvislosti a vysvětlení jevů („valouny ve skále jako vzpomínka na první mořský příboj“). Vyprávění nás také uvádí do hlubších souvislostí v přírodních zákonech („dejte vodě čas a přenese celé kontinenty“). Dává do souvislostí přírodní útvary (skalní srázy jako pozůstatky po mořských útesech a zátokách) s lidským dotvářením krajiny (kaple na vrcholu skalní bariéry jako maják). Představuje nám skryté souvislosti i v kulturní krajině („průčelí všech devíti kostelů jsou postavena tak, aby byla vidět z jednoho místa v krajině – Broumovského kláštera“).

Je využita řada interpretačních prostředků

Využito je také polidštění krajiny („jsem krásná, ale nebezpečná“), změna vypravěče při citaci slov krajiny. Upozorňuje se také na využívání krajiny lidmi („přestože skalní věže vyrůstaly hned za vesnicí, lidé do nich vcházeli jen v dobách ohrožení, vstup do skal se považoval za něco nebezpečného“).Představuje nám, že krajinu vytváříme také my lidé („barokní krajina je vzpomínkou na časy kdy lidé měli sílu i odvahu dotvářet ji zhmotněním v kameni“).

Využívá propojení s obecnými pravdami

Vyprávění nás podněcuje také k zamyšlení nad obecnými pravdami a nadhledem („zvláštní prostor naplněný bázní a respektem z něčeho, co je v těchto skalách pořád přítomno a co nás přesahuje“).

Zdroj: autorka příspěvku, ukázky byly použity z dílu Skalní megapole

 

5. Další náměty, komentáře a postřehy autora

 Cyklus je dostupný na adrese http://www.ceskatelevize.cz/porady/11042798844-krajinou-domova/

 

6. Komentáře a otázky

Cyklus Krajinou domova se v soutěži o Interpretační počin roku 2016 umístil na 4. místě.