Legiovlak

Putovní expozice věnovaná Československým legiím je velmi netradičně pojatá. Jedná se o věrnou rekonstrukci jednoho z legionářských ešelonů, v nichž se legionáři přepravovali po Transsibiřské magistrále. Vlak je díky věrně rekonstruovaným vagónům sám o sobě velmi poutavým exponátem. Jedná se o velmi komplexní dílo. Vlastní vlak je doplňován o další rekonstruované vozy (aktuálně je sestaven z 13 vozů). Většina vozů je pojata jako expozice, která je přístupná jak individuálním návštěvníkům, tak skupinám s průvodcem. Součástí je rovněž zdařilá webová prezentace včetně virtuálních prohlídek jednotlivých vozů. Celek je velmi působivou ukázkou interpretace, i když jistý prostor ke zdokonalování by se zde našel.

Dalibor Kvita

 

 

Podrobnosti

1. Základní údaje

Název: Legiovlak

Datum vzniku: 2015

Autor koncepce: Československá obec legionářská

Ilustrace: Československá obec legionářská

Grafika: Československá obec legionářská

Realizátor: Československá obec legionářská

Provozovatel: Československá obec legionářská

Kontakt: http://www.csol.cz/domains/csol.cz/index.php/legiovlak

Obec: různá vlaková nádraží v ČR podle itineráře na daný rok, mnou navštíveno v Ostravě a Hranicích na Moravě

Stát: ČR

GPS souřadnice:

Datum vložení příspěvku:

Autor příspěvku: Dalibor Kvita

Doporučený čas na projití trasy: cca 1 – 1,5 hodiny s průvodcem, cca 30 min samostatný „průlet“, min. 3 hodiny se čtením panelů!!!

Cena vstupného: -

2. K čemu slouží?

Proč byla interpretace vytvořena? Jaké byly její cíle?

Komentář: Hlavním cílem je přiblížit fyzicky obtížně uchopitelnou problematiku legií a jejich významu pro moderní dějiny České republiky. Obecně užívaná převážně publikační a virtuální prezentace této problematiky se díky tomuto dílu najednou stává hmatatelnou a přístupnou na různých místech republiky.

Zdroj: autor příspěvku

3. Komu je interpretace určena?

Místní/ návštěvníci ČR/ návštěvníci ze zahraničí/ cyklisté/ rodiny z dětmi/ senioři.

Komentář: Legiovlak je určen mnoha cílovým skupinám. Školám jako živé doplnění výuky moderní historie, zájemcům o vojenskou historii, pamětníkům, rodinám s dětmi, široké veřejnosti… Díky tomuto širokému rozptylu se ne vždy podařilo interpretaci efektivně zacílit a část informací zůstává některým cílovým skupinám skryta.

Zdroj: autor příspěvku

4. Hodnocení interpretace

Jak interpretace dokáže zaujmout, propojit fenomén s návštěvníkem a obsah s formou. Jak odhaluje zajímavosti, vybízí k zamyšlení, je úsporná ve výrazu…

 

1.       Umělecká i praktická forma expozice

Komentář: Díky tomu, že je expozice umístěna do rekonstruovaných autentických typů vagónů, z nichž některé prošly boji Velké války, je velmi snadné vtáhnout návštěvníka do děje. Jediné co zde chybí je patina užívání. Vše zde září novotou.

Díky umístění expozice do vlaku je velmi snadné přepravit ji na různá místa republiky a lze si tak počkat až dorazí blíže k Vám. Do vlaku se snadno vejdou i takové věci jako zázemí pro průvodce, prodejna suvenýrů a literatury, kino, demontovatelné vstupní schůdky, navigační šipky, propagační plachty. Vše s vojenskou přesností připraveno pro případ potřeby.

 

2.       Tabule, tabule, tabule?

Komentář: Kromě klasických popisků u jednotlivých exponátů či pod fotografiemi je celá expozice vybavena informačními tabulemi s velmi podrobnými informacemi mapujícími jak jednotlivé boje a život na magistrále, tak období první světové války i vznik samostatné republiky s rolí legií v těchto událostech. Informační tabule mají sice jednotný vzhled ladící s problematikou, nicméně množství textu a jeho členění by slušelo spíše doprovodné publikaci, než interpretačním panelům. Jsou zkrátka největší slabinou celého Legiovlaku. Snaha připoutávat čtenáře otázkami systému „Víte, že?“ je poměrně neúčinná. Jsou zkrátka utopené ve vyčerpávajícím množství písmen, dat, událostí a pojmů.

Některé z vozů jsou doplněny o rollup tabule týkající se obnovy jednotlivých vozů. Tyto byly do koncepce doplňovány dodatečně a způsobují jistý zmatek v ucelené koncepci. Opět trpí stejným neduhem jako tabule expoziční, od nich se však odlišují grafickým zpracováním, které je o něco přehlednější. Z rollupů je jeden odlišný. Jedná se o dílenský vůz, který byl darován slovenskou stranou.

Závěr? Tabule by byly výborné jako doprovodná publikace. V současné podobě jsou sice velice zajímavé zejména pro nadšené zájemce o vojenskou historii, ale běžného návštěvníka velice rychle zahltí a odradí od dalšího čtení. Toto je však pro běžného návštěvníka nahrazeno průvodci při komentovaných prohlídkách.

Expoziční panel

Doplňkový rollup

 

3.       Průvodci

Komentář: Jsou-li tabule nejslabší stránkou Legiovlaku, průvodci jsou pravým opakem. Zřizovatel tuto náročnou problematiku uchopil za správný konec a zaměstnal srdcaře, kteří jsou zde na tom nejsprávnějším místě.

Jedná se o aktivní členy Československé obce legionářské s hlubokou znalostí problematiky a nadšením pro ni. Během své „služby“ zajišťují nejen průvodcovskou činnost, ale i technické práce spojené s provozem, „strážní službu“, organizační zajištění na jednotlivých zastávkách a v neposlední řadě jsou i velice erudovaným specializovaným informačním centrem. Například návštěvník se zastavil v Plukovní prodejně s dotazem, že jeho děda by měl být pohřben na magistrále v obci s názvem, které je v dokumentech zkomoleno a odcházel s pravděpodobným správným jménem a sítí kontaktů kam se má při svém pátrání obrátit dále.

Zkrátka nadšení pro věc a vstřícnost k návštěvníkům byla pro mne ohromující. Obzvláště v kombinaci s ne příliš pohodlnými pracovními podmínkami.

Foto Eva Pexová

Foto Eva Pexová

 

4.       Vtažení do děje, emoce, představy

Komentář: Celý Legiovlak je zpracován tak, aby probouzel hrdost na činy legionářů, obdiv a úctu k tomu co museli při své cestě přes Sibiř dokázat či úžas nad zručností a technickým „fištrónem“ (opravdu se to pancéřovalo fošnama prosypanýma štěrkem, fakt tam vešla kovárna i nemocnice, jak tam probůh tak dlouho žili?). To se dle mého názoru povedlo velice zdařile. Vlak s nezvykle malými vagóny, exponáty v něm umístěné, průvodci v uniformách, dokumentární film z dobových záběrů, průstřely konstrukce odhalené při rekonstrukci vozu, to vše probouzí naši představivost a vtahuje nás do děje. A kdyby to nestačilo, tak je dost pravděpodobné, že se zde náhodně setkáte se svátečně ustrojenou dámou s šedinami na hlavě utírající si slzy z očí při pohledu na vystavenou uniformu, která je stejná jako uniforma jejího otce.

 

5.       internetová prezentace

Komentář: Internetová prezentace projektu včetně itineráře cesty a podrobností k jednotlivým zastávkám je přístupná na stránkách http://csol.cz/domains/csol.cz/in dex.php/legiovlak . Zde je možno dočerpat množství doplňujících informací o projektu Legie 100 a je možno si jako ochutnávku projít virtuální prohlídku hlavních částí Legiovlaku.

 

5. Další náměty, komentáře a postřehy autora

 

Na místě mi hodně scházel sborník s texty jednotlivých tabulí, který bych si rád zakoupil a informace si postupně přečetl v klidu u kávy…

6. Komentáře a otázky

Pokud není uvedeno jinak foto D.Kvita