Mapa Národního geoparku Železné hory

Ty strakaté mapy v pastelových barvách mě od dětství přitahovaly. Byly divné, byly jiné než mapy turistické a probouzely ve mně zvídavost proč tomu tak je. Časem jsem se je naučil chápat a číst. Naučil jsem se představovat si za pastelovými barvami skutečné horniny tvořící krajinu. A také jsem pochopil, že pro mnoho lidí je logika těchto map tak abstraktní, že je již dopředu odradí od hlubšího zájmu. Geologická mapa vyřezaná z autentických místních hornin je naopak tak konkrétní jak jen to může být.

Dalibor Kvita

 

Podrobnosti

1. Základní údaje

Název: Geologická mapa východní části Národního geoparku Železné hory

Datum vzniku: 2016

Autor koncepce: Jan Doucek

Realizátor: Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.

Provozovatel: Záchranná stanice živočichů Pasíčka (ČSOP Pasíčka)

Kontakt: http://www.branadopraveku.cz/

Obec: Bor u Skutče

Stát: ČR

GPS souřadnice: 49.8162456N, 16.1096481E

Datum vložení příspěvku: říjen 2016

Autor příspěvku: Dalibor Kvita

Autor fotografií: Jan Doucek

Doporučený čas na projití trasy: 5 min

Cena vstupného: -

2. K čemu slouží?

Proč byla interpretace vytvořena? Jaké byly její cíle?

Komentář:

Dle mého názoru bylo hlavním cílem ukázat návštěvníkům geologickou stavbu a pestrost území přístupněji než prostřednictvím klasické geologické mapy. Vedlejšími cíli je „překlad“ klasické geologické mapy do podoby srozumitelné běžným návštěvníkům a odhalení krásy a pestrosti hornin této části území. Vzhledem k tomu, že objekt je využíván i v rámci vzdělávacích programů pro děti, dokážu si představit ještě mnoho dalších vedlejších cílů vázaných na lektorované programy.

Zdroj: autor příspěvku

3. Komu je interpretace určena?

Místní/ návštěvníci ČR/ návštěvníci ze zahraničí/ cyklisté/ rodiny z dětmi/ senioři.

Komentář: Hlavní cílovou skupinou u tohoto panelu jsou děti v rozmezí 10 – 15 let, rodiny s dětmi a studenti. Je pravdou, že zaměření na tuto cílovou skupinu není zjevné z vlastního objektu, ale vyplývá z celkového kontextu celého areálu.

Zdroj: autor příspěvku

4. Hodnocení interpretace

Jak interpretace dokáže zaujmout, propojit fenomén s návštěvníkem a obsah s formou. Jak odhaluje zajímavosti, vybízí k zamyšlení, je úsporná ve výrazu…

1.       Umělecká i praktická forma expozice

Komentář: Tato forma prezentace geologického podkladu území je v podmínkách České republiky ojedinělá. A je velice názorná. Zajímavý mi připadne i to, že návštěvník si při pohledu na naleštěné vzorky místních hornin uvědomí, že ten zdánlivě všední kámen, který se v okolní krajině válí na každém kroku velmi jednoduše obstojí v konkurenci kamene dováženého z různých exotických zemí proto, abychom s nimi mohli dotvářet naše koupelny a kuchyně.

2.       Bylo třeba tolik textu?

Komentář:

Vedle vlastní kamenné mapy je umístěna ještě klasická geologická mapa v pastelových barvách. Jedná se o stejný výřez a právě kontrast těchto dvou map mi osobně připadá velice zajímavý. Tato mapa je navíc doplněna krátkým textem o geologii Železných hor. I přes to, že je na textu patrná snaha zpracovat jej co nejčtivěji je jedinou slabinou celého díla. V textu zanikají ty nejklíčovější informace (pestrost hornin z téměř celé historie země a významná kamenická historie oblasti).

5. Další náměty, komentáře a postřehy autora

 

Hodnotit jeden z objektů areálu je poněkud problematické, nicméně ojedinělost nápadu a jeho ztvárnění v podmínkách České republiky ve mně vzbudila potřebu věnovat se tomuto nápadu samostatně. Považuji tento počin za velmi úspěšný a myšlenkové pochody autora za hodné následování. Není nad to, když si můžeme složitou problematiku osahat a nejen ji vnímat očima.

6. Komentáře a otázky

Foto J. Doucek