Naučná ministezka Zarostlá místa Kavánových obrazů

Stezka je procházkou po místech, kde žil a tvořil malíř František Kaván (1866-1941). Na jednotlivých zastaveních jsou ve dřevěných rámech umístěny reprodukce obrazů tam, kde je malíř před více než sto lety maloval. Ke stezce byl vydán průvodce ve formě brožury, kde si můžete přečíst více informací o malířovi, ale i o nesnadném životě lidí na horách. Na prvních dvou zastaveních stezky jsou umístěny dvě informační tabule, které mají za úkol upoutat pozornost návštěvníka a poskytnout mapu s jednotlivými zastaveními stezky pro ty, kdo nemají brožuru s sebou.

Alena Knotková

Podrobnosti:

1. Základní údaje

Název: Naučná ministezka Zarostlá místa Kavánových obrazů

Datum otevření: září 2016

Autor koncepce: Alena a Milan Knotkovi

Realizátor: Alena a Milan Knotkovi ve spolupráci s obcí Jestřabí v Krkonoších

Provozovatel: spolek Na vzduchu domova, z.s.

Kontakt: navzduchu@seznam.cz, Alena Knotková 737904158, Milan Knotek 603549996

Místo: Krkonoše - Křížlice, Víchovská Lhota

Stát: ČR

GPS souřadnice: 50.6640997N, 15.5043469E

Datum vložení příspěvku: 23. 10. 2016

Autor příspěvku: Alena Knotková

Doporučený čas na projití trasy: 2 - 3 hodiny

Cena vstupného:  -

2. K čemu slouží?

Proč byla interpretace vytvořena? Jaké byly její cíle?

  Stezka vznikla původně z potřeby označit místo, kde se narodil známý český malíř – realista František Kaván. Rozvaliny rodné chalupy jsou už sotva znatelné, jen pamětníci věděli, kde chalupa Kavánových stála. Pár metrů od tohoto místa je na stojanu umístěna fotografie roubené chalupy, jak vypadala před tím, než vyhořela. Stezka pak návštěvníky vede po skutečných místech, kde před více než sto lety Kaván maloval obrazy, jejichž originály nyní vlastní přední české galerie. Na jednotlivých zastaveních jsou umístěny stojany s reprodukcemi originálů obrazů. Lidé tak mohou vidět, jak se krajina změnila v průběhu mnoha desítek let. Zároveň poznají, s jakým mistrovstvím dovedl Kaván zachytit atmosféru jednotlivých míst.

 

Na začátku stezky – křižovatka se silnicí, je informační tabule, která má zaujmout, poskytnout základní informace o malíři, kterému je stezka věnována. Na stojanu této cedule je umístěna skříňka s návštěvní knihou, kde lidé mohou nechat své vzkazy a postřehy. Ve skříňce jsou také papírové mapy s trasou stezky. Druhá tabule je při vstupu na místo zvané Končiny, kde se nachází většina zastavení. Na této desce jsou kromě mapy i informace o nejslavnějším Kavánově obraze Podmrak, jehož reprodukce je pod tabulí umístěna na stojanu.

  Místo klasických dřevěných cedulí s informacemi byla vydána 16tistranná brožura, která je malým průvodcem stezkou. Najdete v ní i další reprodukce obrazů, Kavánovy básně, zajímavosti o jeho životě i životě lidí na horách.

(Tato brožura je k dostání na nejbližších obecních úřadech, v Krkonošském muzeu v Jilemnici a Muzeu ve Vysokém nad Jizerou, v Informačních centrech v Jilemnici a Vrchlabí, v pražské Galerii KODL a v místní Restauraci Pod Javorem v Křížlicích, která se nachází 300m od jednoho ze zastavení stezky. Na některých z těchto míst je možné získat i razítko stezky.)

Zdroj a foto: Alena a Milan Knotkovi a Miloš Jakoubek  

3. Komu je interpretace určena?

návštěvníci bez rozdílu věku – chodci/ cyklisté/ rodiny s dětmi/ aktivní senioři, ale i historici umění a ti, které zajímá kulturní a přírodní bohatství naší země.

  Stezka je určena všem, kdo chtějí poznat krásný kout naší země, objevit místa, která zaujala kdysi slavného malíře. Jednotlivá zastavení pak na sobě nejsou závislá, každý si tedy může vybrat jakýkoli úsek podle své nálady a časových i fyzických možností. Pokud se chce někdo dozvědět více, poslouží mu k tomu úvodní tabule a brožura, v níž je k jednotlivým obrazům tematicky vybraný doplňující text.

Pro milovníky kultury a historiky umění může být stezka zajímavým zdrojem informací o tom, kde se František Kaván narodil, kam se celý život vracel malovat. Krkonoše, Podkrkonoší a zejména rodné Končiny byly Kavánovi trvalou inspirací.

Rodiny s dětmi si stezku mohou užít i jako orientační hru, při které se děti naučí hledat v mapách.  Pro velmi tvořivé se nabízí možnost zkusit v místě, kde Kaván maloval, vytvořit obraz vlastní.

Rodáci mohou s hrdostí zavzpomínat na slavného souseda, Františka Kavána.

Zdroj: autor příspěvku

Fotografie: Pavla Marešová

4. Hodnocení interpretace

Jak interpretace dokáže zaujmout, propojit fenomén s návštěvníkem a obsah s formou. Jak odhaluje zajímavosti, vybízí k zamyšlení, je úsporná ve výrazu…

      1.      Umělecká i praktická forma zastavení

Nakloněné stojany s reprodukcemi velikosti A3 v dřevěných rámech působí, jako kdyby malíř před chvilkou odešel a obraz na stojanu nechal doschnout. Vznikla tak stálá obrazová galerie v krajině. Každý obraz je opatřen mosazným štítkem se jménem autora, názvem a velikostí obrazu.

Toto pojetí naučné stezky je nové a netradiční.

Velikost stojanů ani jejich umístění neruší okolní krajinu.

Stezka se nachází na návrší, kde se mnohde před vámi otevře překrásný výhled do daleka. Na dvou takových místech obec umístila dřevěná posezení, která nabízejí možnost odpočinout si a vnímat krásu jednotlivých míst.  Jinde, jak říká název stezky, je místo, které malířovi stálo modelem, skryté ve stromech. Jako by to byl kraj, kde se zastavil čas. Cesty, louky, malá políčka, osamělé stromy, pár chalup.

Zvolené materiály jsou odolné vůči povětrnostním podmínkám.

Zdroj a foto: Alena a Milan Knotkovi

 

2.     Texty v brožuře odhalují skryté okolnosti

Každá strana brožury je věnována jednomu Kavánovu obrazu. Doprovodný text je vybrán z monografií o Kavánovi, z jeho korespondence s přáteli, i jeho překladů. Texty jsou doplněny Kavánovými básněmi a fakty z malířova života. Přibližují tak čtenáři Kavána jako člověka mnohostranně nadaného, moudrého, ale prostého a citlivého.

Na několika stranách jsou informace o životě v chalupách na Končinách. O období dlouhých zimních měsíců, kdy často byly chalupy zasypané sněhem a život lidí závisel na dostatku dřeva a jídla. To v kontextu dnešní doby dává prostor k zamyšlení.

Z komentářů návštěvníků stezky k brožuře: Koupil jsem si brožuru, je moc hezká, není to "učebnice", přibližuje Kavána jako člověka, jeho tvorbu, život, podmínky rodiny a prostředí krajiny. V rozsahu "tak akorát" a uvedením citací navádí (ale nevnucuje) k přístupu k pramenům. Budu muset přikoupit pro známé a potomky…“

 

3.       Stezka vybízí k další aktivitě a objevování

Zastavení s fotografií Kavánovy rodné chalupy -  hledání zapomenutých časů:

Jak to tu vypadalo, než chalupu požár změnil ve spáleniště? Bylo by možné vypátrat po těch dobách nějaké stopy?

 

Srovnání krajiny, jak ji na svých obrazech zachytil František Kaván před více než sto lety a podoby míst dnes, vybízí k zamyšlení o proměnách krajiny.

Jak využívali krajinu naši předkové, jak o ni pečovali – srovnání dříve a dnes:

Z komentářů návštěvníků stezky k brožuře:  „Chtěl jsem napsat, jak mě zaujal, potěšil prostřední odstavec v brožuře na str. 4 (citace z K.Vancla). To porovnání  charakteru, kultury, práce "v kraji" a na horách hodně znám a cítím. Život v kopcích se zajímavě lišil od života "v kraji". Nešlo o pole, ale o přírodu.  Ta měla jakýsi prim a nenechala si moc poroučet. Rodila málo a lidi museli být skromní. O to víc si těch přírodních darů vážili. Práce ve stráních je namáhavá, větší pole by ani nešlo obhospodařit, s půdou je nutno zacházet šetrně, aby ji deště a tající sníh neodplavily. Na druhé straně ale podává pomocnou ruku a pod tajícím sněhem je hned připravená k vegetaci. A sama se udržuje v čistotě vláhou a odvodem povrchových usazenin. Tráva, která tu rychle roste, se ochotně obnovuje a druhově je přizpůsobená charakteru a potřebě krajiny…“ (slova Ing.Vladimíra Šíra)

A co když se autoři stezky spletli a místo obrazu je jinde? Je třeba se dobře dívat, srovnávat…

Zdroj: autor

Foto: Milan Knotek a Pavla Marešová

4.     Komentáře, postřehy

 V případě této stezky je bohužel dostupnost dvou ze 12 zastavení sezónně ovlivněna hospodařením v místě. Na tuto slabinu upozorňuje jedna ze dvou tabulí. Výběr místa však nebylo možné měnit, protože malíř ještě o budoucích pastvinách a ohradnících neměl ani tušení.

 Pokud návštěvníci neumějí „číst v mapách“ a nemají s sebou brožuru – průvodce, ve které mapa je, mohou bloudit. Mapa na druhé tabuli totiž není zorientována a působí jako stranově převrácená. Situovanost desky je dána obrazem, který je umístěn vedle ní, a na nutnost mapu zorientovat upozorňuje jen drobná poznámka přímo vedle mapy. Jednotlivé stojany s reprodukcemi jsou pro jistotu a lepší orientaci očíslovány čísly podle trasy stezky v mapě na tabuli.

 Reálná velikost originálů obrazů Františka Kavána je rozdílná – od drobných velikosti cca A4 až po obrazy velikosti cca A1. Na stojanech jsou všechny reprodukce v rozměrech A3, ale mosazné štítky pod reprodukcemi reálnou velikost udávají.

5. Další informace ke stezce:

Facebook Zarostlá místa Kavánových obrazů a snad již brzy webová stránka stezky.