Spolek Hradčanské včely

Pražský hrad a nedaleký vrch Petřín mají svoji dávnou historii. Petřínské svahy už po staletí jakoby kouzlem odolávají projektům developerů a na stráních rostou ovocné stromy. Když na jaře rozkvetou, lákají Pražany k procházkám. Nejvíc návštěvníků Petřína je v tu dobu ale rozhodně z říše hmyzu. Spolek Hradčanské včely se věnuje nejen včelaření ve městě, ale nabízí lidem možnost setkávat se při různých příležitostech – oslavit Třešňový den, navštěvovat kroužek mladých včelařů, proběhnout včelí orienťák na Petříně „Od úlů k úlům“, účastnit se již tradičně medobraní, popovídat si při adventním setkání, prostě zachovávat komunitní život, který na levém břehu Vltavy od nepaměti existoval. Další základní role spolku je pomáhat přírodě přežít a přispívat k zachování biodiverzity v samém srdci velkoměsta.

Alena Knotková

Podrobnosti

1. Základní údaje

Název: Spolku Hradčanské včely a jeho činnost

Datum vzniku: 2010

Autor koncepce a realizátor: Jana Titlbachová, Dagmar Šormová, Gabriela Kontra a Radka Psohlavcová

Provozovatel: spolek Hradčanské včely

Kontakt: www.hradcanskevcely.cz

Město: Praha

Stát: ČR

Místo: Praha 1 - Hradčany a Petřín  

Datum vložení příspěvku: 26. 10. 2016

Autor příspěvku: Alena Knotková

2. K čemu slouží?

Proč spolek vznikl? Jaký byl jeho cíl?

Impulzem bylo zjištění, jakým tempem mizí v současné době včelí chovy, jak malá je informovanost o včelaření u nás, po prostudování různé literatury, poradě s odborníky a v souladu se současným světovým trendem městského včelaření iniciátorky dospěly k rozhodnutí, že v zájmu ochrany přírody, zlepšení občanského života obyvatel Malé Strany a Hradčan a podpory mezigenerační spolupráce chtějí vytvořit uskupení propagující chov včel a znovu obnovit tradici včelaření na území Prahy. Základní myšlenka je propagovat chov včel, zasadit se o zachování genia locci Hradčan a předávat dalším generacím nejen znalosti o tomto místě, ale především vztah k přírodě a místu v souvislosti s dějinami – včely se na Hradčanech chovaly už od doby renesance…

Zdroj a foto: www.hradcanskevcely.cz a autor příspěvku

3. Komu je interpretace určena?

Všichni, kdo mají zájem o přírodu, chtějí se setkávat, získávat nové informace a zážitky -  Lidé bez rozdílu věku i místa bydliště, rodiny s dětmi.

„Chov včel je technicky, materiálně a odborně náročná záležitost. Ve spolku se podařilo soustředit převážně místní lidi se zájmy o přírodu a včelaření a vytvořit podmínky k praktické části naplňování, uchování a předávání těchto hodnot.

Vzhledem k ubývajícímu počtu obyvatel na Hradčanech a především na celém levém břehu Vltavy je to prospěšná nová akce, která není pouze společenskou záležitostí, ale i osvětovou činností, jejímž výsledkem je znovunalezený vztah k přírodě, k místu a setkávání generací při společných aktivitách.“

Zdroj: www.hradcanskevcely.cz

4. Hodnocení interpretace

Jak interpretace dokáže zaujmout, propojit fenomén s návštěvníkem a obsah s formou. Jak odhaluje zajímavosti, vybízí k zamyšlení, je úsporná ve výrazu…

Jedná se v tomto případě vůbec o interpretaci?

V širším významu můžeme slovo interpretace chápat jako výklad, přenesení myšlenky, obsahu…

Předmětem činnosti spolku Hradčanské včely je věnovat se interpretaci místního dědictví v jeho pravém slova smyslu. Návštěvníci akcí si odnášejí nové podněty, myšlenky, informace, které by za jiných okolností pro ně zůstaly skryté. Leccos se již podařilo úspěšně zrealizovat. Akce pod širým nebem pro děti i dospělé, filmové projekce, adventní včelařské dílny a posezení, společné návštěvy včel a péči o ně, za účasti včelařů odborníků i laiků a také dalších zajímavých lidí. Na základě narůstajícího zájmu dětí a mladých lidí byl vytvořen kroužek mladých včelařů, který podporuje dlouholetou tradici včelařských spolků v naší republice. Konkrétně k některým činnostem a jednotlivým akcím, které Hradčanské včely pořádají:

Založili několik včelstev a pečují o ně přímo na vrchu Petříně: Tato včelstva mohou lidé navštívit a pozorovat život v úlu. Zájemci se nad úly a modely květin i včel dozvědí, jak včelky žijí a pracují, mohou dostat propagační materiály nejen o včelaření, ale i ochraně životního prostředí. Takové akce mohou navštívit i školy. Děti se oblečou do ochranných včelařských obleků a společně se včelařkou nahlédnou přímo do úlů. Učí se o životu společenstva včel a včelaření jako takovém. Poznávají, jak o včely pečovat, zvažují, jaká plástev je možná vybrat k vytočení apod. Vybrané plástve děti odvážejí do včelího domku, který má spolek na Petříně pronajatý. Tam se děti učí komůrky s medem odvíčkovat, plástev umístit do medometu a med vytočit. Vidí i prototyp mechanického medometu, který byl vynalezen v Čechách. Za pomoc si pak děti odnášejí med na svačinku s sebou do školy.

Tradiční Třešňový den: Koná se každoročně poslední dubnovou sobotu v krásné Loretánské zahradě na Hradčanech. Celé odpoledne tam jsou pořádány hry a soutěže a další aktivity obvykle s medovou tematikou, vyrábí se svíčky a figurky ze včelího vosku, maluje se, a zároveň se od přítomných včelařů můžete něco přiučit o zázraku přírody, který se jmenuje VČELA.

 

Tradiční dětské medobraní: Kdy se kromě vydélávání pláství z úlů a následném vytáčení medu medometem děti učí také o včelstva pečovat před zimou. Návštěvníci mohou pak na jaře přezimované včely zkontrolovat.


Včelí orientační běh na Petříně s názvem „Od úlů k úlům“ se koná v čase babího léta. Závodníci běží vyznačenou cestou, necestou, podle papírových včel. K výběru jsou dvě trasy obtížnosti a vyhraje každý, kdo se zúčastní. Nejmladším orientačním běžcům ještě nebyly tři roky (rodiče se obětavě zúčastnili také). V průběhu „závodu“ se všichni mohou podívat skleněnými okénky do úlu, zda už se včelky chystají na zimu a na dalším stanovišti zjistit, jak si včely pěkně zahřívají domov a podívat se včelkám přímo do ložnice. Cestou na petřínskou lanovku se účastníci učí poznávat květiny, co ještě rostou v podzimní trávě. Ceny se obvykle rozdávají až za šera.


Tradiční adventní setkání: Hradčanské včely pořádají adventní setkání pro své sousedy nevčelaře a nejen pro ně. Na programu je povídání o léčivých účincích včelích produktů, předávání zkušeností se včelařením ve městě a společné potkání se v době adventní. Každý může přinést i návrh, o čem by mohlo být další tradiční setkání zase za rok.

 

 

 

5. Komentáře a postřehy autora

Dagmar Šormovou znám už mnoho let. Ještě než se stala jednou ze zakladatelek spolku Hradčanské včely, přemýšlela, čím si zpestřit dobu, kdy půjde do důchodu. Nelákala ji představa sedět doma a odpočívat. Naopak chtěla dělat něco, co má smysl, co ji bude bavit a nenechá ji ani chvilku se nudit.  Vymyslela krásný projekt, který voní kvetoucími stromy a medem. Uskutečnila si svůj dávný včelařský sen. A včelařství opravdu umí. Svědčí o tom ocenění Med roku 2015, které dostaly Hradčanské včely a Med roku 2016, který Dáša stočila od svých včelstev na Vidouli v Praze 5.

Je pěkné si plnit své sny a vymyslet něco, co bude prospěšné i pro druhé.

Na akce Hradčanských včel přichází mnoho lidí se něco nového dozvědět, nebo se jenom tak sejít s ostatními a chvilku se zastavit v každodenním životaběhu, jemuž udává rytmus Praha – neklidné srdce Evropy.

Další informace web: www.hradcanskevcely.cz, facebook Hradčanské včely

Použité fotografie: Spolek Hradčanské včely (se souhlasem) a Alena Knotková

6. Komentáře a otázky

Alena Knotková se ve svém příspěvku ptá, jestli jde v případě Hradčanských včel vůbec o interpretaci. Pokud se přidržím definice interpretace jako "komunikace s posláním", pak mohou být příkladem interpretačních aktivit spolku zmíněné akce pro veřejnost.

L. Ptáček