Krkonošské komiksy

Text seznamuje s přírodou a její ochranou v Krkonoších na základě skutečných příběhů. Unikátně tak kombinuje autenticitu se vzděláváním a výchovou návštěvníků. Forma komiksu dokáže dramatizovat i zdánlivě banální příběhy. Navíc jsou součástí textu i náměty vyzývající čtenáře k vyzkoušení místních receptů. Forma komiksu je vhodná pro všechny generace. U nás doma komiksy přečetly děti i manželka.

Skvělá je i úvodní mapa orientující návštěvníka v dějištích jednotlivých příběhů.

Michal Medek