Pohlednice k výročí postavení synagogy v Uherském Hradišti

Pohlednice mě zaujala způsobem, jakým odhaluje na první pohled skryté věci. Zdenka Nosková

Podrobnosti

1. Základní údaje

Název: Pohlednice ke 140 letům od postavení židovské synagogy v Uherském Hradišti

Datum vzniku: 2014

Autor koncepce: neuveden

Realizátor: Studio 5, v.o.s.

Provozovatel: -

Kontakt: odbor kultury a cestovního ruchu, město Uherské Hradiště

Město: Uherské Hradiště

Stát: ČR

GPS souřadnice: N 49°4.21173', E 17°27.71460'

Datum vložení příspěvku: 1. 9. 2016

Autor příspěvku: Zdenka Nosková

Doporučený čas na projití trasy: -

Cena vstupného: -

2. K čemu slouží?

Proč byla interpretace vytvořena? Jaké byly její cíle?

Komentář: Podle mého názoru byla tiskovina vytvořena jako upomínkový a výroční předmět. Cílem podle mého názoru bylo ukázat, jak se město Uherské Hradiště kulturně a odpovědně postaralo o odkaz předků a historii místa.

Zdroj: autor příspěvku

3. Komu je interpretace určena?

Místní/ návštěvníci ČR/ návštěvníci ze zahraničí/ cyklisté/ rodiny z dětmi/ senioři.

Komentář: Tiskovina je dle mého názoru určena místním obyvatelům, rodákům a patriotům města, milovníkům historie a návštěvníkům města (současným i potencionálním).

Zdroj: autor příspěvku

4. Hodnocení interpretace

Jak interpretace dokáže zaujmout, propojit fenomén s návštěvníkem a obsah s formou. Jak odhaluje zajímavosti, vybízí k zamyšlení, je úsporná ve výrazu…

 

1. Odhalování na první pohled skrytých věcí

Fotografie místa tehdy a nyní je používaná metoda, nicméně na pohlednicích ne úplně často, a pokud ano, tak ne úplně šťastně. Hodnocenou tiskovinu hodnotím jako povedený příklad použití této metody na pohlednicích. Pohled na objekt v současnosti není ze stejného úhlu jako v minulosti, nicméně tento fakt mě motivoval k důkladnějšímu prohlížení, zda se jedná o stejnou stavbu, či nikoliv a věnovala jsem mu daleko víc času. Po zběžné prohlídce jsem se chvíli domnívala, že budova i nadále zůstala synagogou, ale na zadní straně je text Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana. Tento způsob sdělení ve mně otevírá mnoho otázek … Co se stalo se synagogou, s židovským obyvatelstvem, kdo přišel s nápadem knihovny, co na to říkala Židovská obec, jaký je duch místa knihovny v bývalé synagoze….? Použití staré fotografie synagogy dává úplně jiný rozměr sdělení – budova knihovny v Uherském Hradišti byla postavena v roce 1875 a původně sloužila jako synagoga. Dobový obrázek synagogy s lidmi na ulici dává celé budově a její historii rozměr sounáležitosti.

2. Grafické zpracování

Grafické zpracování velmi svědčí použité metodě srovnání minulosti se současností. Obrázky mají dost místa, lze pozorovat detaily a poutají pozornost. Pozorovatele nic neruší a nic neodvádí pozornost nežádoucím směrem. Barevnost nadpisu v horní části ladí s barevností budovy knihovny na pravém obrázku. Na titulní straně pohlednice je použito logo knihovny, z něhož má být patrno, že bývalá synagoga je nyní knihovnou. Osobně mi to došlo až po 15 minutách zabývání se s tiskovinou. Pokud jsou jednou z hlavních cílových skupin místní obyvatelé, rodáci a patrioti, tak tento fakt patrně vědí. Zadní strana pohlednice je graficky čistá, tradiční a úhledná. Celková úprava pohlednice ladí s prezentovaným tématem.

3. Praktický formát a dobrý materiál

Zvolený formát pohlednice výborně prezentuje použitou metodu srovnání minulosti se současností, obrázky mají dost místa a tiskovina celkově působí seriózně a tradičně v nejlepším smyslu slova. Použitý papír (křída ve vyšší gramáži) a styl tisku prospívá více titulní straně, kdy díky laku vyniknou barvy fotografií. Nicméně pro psaní textu na pohlednice není křída až tak příjemná, protože se na ní rozmazává propiska i pero.

4. Úspornost ve vyjadřování

Texty na pohlednici jsou tradičně úsporné, nicméně jiná práce s textem na zadní straně tiskoviny by podle mého názoru výrazně zlepšila srozumitelnost celé tiskoviny. To, že je v bývalé synagoze nyní knihovna jsem pochopila až poté, když jsem se podívala na www stránky. Jako běžný čtenář, který by si pohlednici (tak jako já) sebral někde na veletrhu cestovního ruchu, bych se se zájmem podívala na obrázky, pak přečetla text Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, řekla bych si co?, vždyť to je synagoga a celé bych to odložila, tento nesoulad v informacích by mě odradil od další aktivity.

5. Obrázky vybízejí k další aktivitě a objevování

Obrázky na titulní straně by mě motivovaly k návštěvě Uherského Hradiště, chtěla bych vidět 140 let starou synagogu přestavěnou na knihovnu.

Všechny fotografie pořídil autor příspěvku

 

5. Další náměty, komentáře a postřehy autora

Komentář: vše jsem řekla výše