Tvorba interpretace

Být vítán jako Ježíš Kristus - interpretace katedrály v Gloucesteru

Interpretace katedrály je krásnou ukázkou moderní interpretace, která se snoubí s historickou ...

Číst více

Plánování interpretace, Michal Medek

Interpretace přírodního dědictví je v anglosaských zemích jako samostatný obor systematicky ...

Číst více

Interpretace jako protnutí zájmů ochrany přírody a návštěvníka – zahraniční zkušenosti a tuzemské začátky se systematickým přístupem, Michal Medek

Příspěvek stručně přibližuje historii oboru interpretace přírodního dědictví, který je již ...

Číst více

Využití metodiky interpretace při přípravě environmentálních programů, Michal Medek

Text zachycuje historii vývoje interpretace jako samostatného oboru a seznamuje čtenáře se zásadami ...

Číst více